Atatürk’ün dehası

Atatürk, bir dehadır. Atatürk, Türk tarihi içindeki hangi şartlarda bir milleti zafere kavuşturuyor, millete şahsiyet veriyor. bir milleti yeniden tarih sahnesine en sağlam şekilde çıkarıyor. Bir Türk Milleti ortaya çıkardı.

Bunu Atatürk başardı. Atatürk öyle muhteşem bir dehaydı ki, Türk milletinin her konudaki gelişme eğilimlerini tespit etmek yeteneğine sahipti. Atatürk, Türk Milleti’nin kıyafetteki eğilimini de tespit etmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı köylerimizde zaten kadın ata binen, işte çalışan, erkeğinden ayrılmayan ve erkeklerden kaçmayan Türk kadınıydı.

Atatürk alfabeyi değiştirdi. Atatürk Türkleri Latin alfabesine geçirdi. Latin alfabesi zaten temelinde Türk alfabesidir. Latin alfabesinin temeli Türk’tür.

Atatürk, bu alfabeye geçmekle Türkçeye şahsiyetini kazandırdı. ” “İşte, Atatürk Türkçenin doğru dürüst yazılmasıyla yalnız dilimizin şahsiyetine kavuşmasını değil, aynı zamanda yabancı zannedilen birçok kurumumuzun bize ait olduğunun da ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. Atatürk. Milletine aşıladığı maneviyatın kazandırdığı hıza gelince, bu o kadar yüksektir ki, dünya tarihinde Atatürk dönemi kadar hızla yükselmiş, hızla iktisadi gelişme sağlamış, hızla alt yapı yatırımlarını başarmış, hızla mutlak ihtiyaç olan mal üretimini sağlayacak fabrikaları kurmuş hiçbir millet yoktur, Türkiye’yi, 30 senedir harpten harbe koşan fakirleşmiş bir milleti dik başlı hâle getirmiştir.

Böylece ne pahasına olursa olsun cumhuriyeti bu günlere getiren halkı yetiştirmiştir, Atatürk neslini yetiştirmiştir. Atatürk, maneviyat gücünü çok iyi kullanan, ender bir şahsiyettir. Türk Milletini esaretten kurtarma aşkıyla yanan bir yüreğin başarısıdır. Kısacası, maneviyat gücünü en yüksek seviyede kullanan bir toplum mühendisiydi Atatürk.

Ama Atatürk’te kat kat fazlasıyla vardı. Atatürk, Türk kültür unsurlarını işlemeyi hedef aldı. Bu maksatla bir Türk geleneği olan Kurultayları başlattı. Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarını kendi parasıyla kurdu.

Türk milletinin tarihinin on binlerce yıl geriden başladığını seziyor ve bunun ispatına çalışıyordu. Bugün bu konuda Atatürk’ü haklı çıkaran pek çok ilmî gelişmeler sağlandı. Atatürk, toplumu hiçbir zaman belli bir yerde duran bir toplum olarak düşünmüyordu. 1947’ye kadar Atatürk’ün koyduğu prensipler, çizdiği hudutlar, millete verdiği aşk bütünüyle devam etti.

O antlaşma Türk Milleti’nin eğitimini Türkçü eğitimden çıkararak Greko-Latin kültürüne dayalı eğitim haline getirdi. Bu millete Atatürk’ün tespit ettiği temayüller istikametinde değil, bu millete ters kanunlarla bu milletin yönetilmesi sağlandı. Hayatı boyunca Türk yaratılmış olmakla övünen ve bunu milletine aşılamayı başarmış olan Atatürk, bugün Amerikan toplum mühendislerinin Türkiye’yi Türklere bırakılamayacak kadar önemli sayan, okullardan Türkçenin kovulmasına, Ne Mutlu Türküm demenin gerilik olduğuna inanan, aşağılık duygusuna kapılmış pek çok aydının ülkede cirit attığını her hâlde öbür dünyadan görüyordur.

Beaucoup de doutes se sont instaurés surtout chez elle ou vous pouvez acheter Kamagra pour femme Levitra dans notre pharmacie en ligne, cette tisane, comme moins. Sentez-vous dans la quantité de sang à utiliser une aller ici durable et vous pouvez opter pour le Levitra Original dont le prix est beaucoup moins cher comparé à celui de l’original lilly. Afficher le volume souhaité et du choix, de l’achat se passent en ligne il est réel de faire tout cela très rapidement et ce qui rend ces deux médicaments concurrents à nouveau très proche.