Atatürk neler yapmıştır.

Atatürk 13 eylül 1911’de, istanbul’daki Genelkurmay Başkanlığı’nda göreve başladı.

TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI’NDA

27 eylül 1911’de, İtalyanlar’ın Trablusgarp’a saldırması üzerine, Atatürk, Mısır yoluyla, Tobruk’a giderek, oradaki Türk kuvvetlerinin komutasını eline aldı. Berka’daki, Derne’deki savaşlarda, Türk kuvvetlerinin başında, üstün düşman kuvvetlerine karşı koydu. Balkan Savaşı başlayınca, Atatürk İstanbul’a döndü. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanınca, Türk ordusunda görevli bulunan Alman mareşali Liman von Sanders Yıldırım Orduları komutanlığından ayrıldı.

Ondan boşalan yere Atatürk atandı. Mondros Antlaşması gereğince, Türk kuvvetlerinin kayıtsız-şartsız teslim olması gerekiyordu. Atatürk buna karşı çıktı.

ATATÜRK BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA

Atatürk orduda etkin bir görev almak istedi. Tekirdağ’da yeni kurulmuş bulunan 19. Komutasındaki tümen Arıburnu’nda, Anafartalar’da çok üstün düşman kuvvetlerine karşı savaşarak büyük başarılar kazandı. Bu başarılar üzerine, Atatürk’ün rütbesi albaylığa yükseltildi.

Atatürk, 1915 yılının sonlarına doğru, Edirne’deki 16. Ordu’nun başına getirildi. Atatürk, Almanya dönüşünde, hastalanmıştı. Tedavi için Avusturya’ya gitti.

O sırada, Atatürk’e gene 7. Ordu’nun başına geçmesi teklif edildi. Atatürk, teklifi kabul ederek, 18 Eylül 1917’de, Filistin’de Nablus’un güneyindeki 7. Ordu’nun başına geçti.

ULUSAL SAVAŞ

Yalnız Atatürk yurdun, milletin kurtulabileceğine inanıyordu. Ertesi gün, Atatürk, küçük, eski «Bandırma» vapuruyla, Samsun’a doğru yola çıktı. Yeni Türk devletini kurmak amacıyla, bir bildiri yayınlayarak, bütün komutanları, valileri işbirliğine çağırdı. Bu arada, düşman da milletin Atatürk’ün çevresinde toplanmaya başladığını sezinlemişti.

Atatürk’ü istanbul’a aldırtması için, Osmanlı Hükümeti’ne baskı yapmaya başladı. Atatürk, Harbiye Nazırı’nın çağrısını geri çevirerek, üzerine almış olduğu işi sonuna kadar yapmaya çalışacağım bildirdi.

ERZURUM, SİVAS KONGRELERİ

Atatürk artık vakit geçirmeden Millî Mücadele’ye girişmek istiyordu. Bu amaçla bir kongre toplamaya karar verdi. Kongrede düşman işgaline karşıkonulmasına karar verildi. Bir ay geçmeden, 4 eylül 1919’da da Sivas Kongresi toplandı.

Atatürk Heyet-i Temsiliye başkanlığına seçildi.

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TOPLANIYOR

Atatürk, Temsilciler Kurulu’nun başında, 18 aralık 1919’da Sivas’tan Ankara’ya doğru yola çıktı. Buna karşılık, Atatürk de bütün Türk aydınlarını, yurtseverleri, subayları Anadolu’ya çağırdı, 23 nisan 1920′ de Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin bu antlaşma hükümlerine uymayacağını bildirdi.

ATATÜRK BAŞKOMUTAN

Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ordusu günden güne güçleniyor, düşmanları yer yer yeniyordu. Bu, yeni Türk devletinin ilk başarısıydı. bundan sonra Atatürk’ü olağanüstü yetkilerle başkomutanlığa seçti. Atatürk komutasındaki Türk ordusu Yunarılılar’a karşı parlak bir zafer kazandı.

Bu büyük başarı üzerine, T.B.M.M. Başkomutan Atatürk, 26 ağustos 1922’de, Türk ordusuna düşman üzerine yürüme emrini verdi. Savaş, 30 ağustos 1922’de, Türk ordusunun büyük zaferiyle sona erdi.

ATATÜRK CUMHURBAŞKANI

Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmış, Türk milletine yeniden hayat kazandırmıştı. Türk artık bağımsız yaşayacak, yalnız düşmanlara değil, onlarla işbirliği etmiş olan padişaha da köle olmayacaktı. Atatürk, buna karar vererek, 29 ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilân etti. Böylece, Atatürk yeni Türk devletinin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

Atatürk, Cumhurbaşkanı seçildiği 1923 yılından ölümüne kadar, Türkiye’ nin kalkınması için uğraştı.

«ATATÜRK» SOYADINI ALIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, 24 kasım 1934’te, O’na, Türk milletini yeniden yaratmış olmasını belirtmek üzere ATATÜRK soyadını verdi.

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

Atatürk 22 ocak 1938’de Yalova’ya gitmişti. Atatürk açık bir otomobille şehre girdi. Ankara’ya dönüp Çankaya’daki köşkünde bir süre dinlenmesi gerekiyordu. Atatürk, bu görüşmelere kesin bir yön vermek amacıyla, güney illerimizde geziye çıktı.

Uzman hekimler hemen istanbul’a dönüp Dolmabahçe Sarayı’nda dinlenmeye çekilmesini salık veriyorlardı. Büyük Ata, amansız «siroz» hastalığına yakalanmıştı. Atatürk, uzun süre «Savarona» yatında kalıp dinlendi. Atatürk, 16 ekim 1938’de, ilk tehlikeli krizi geçirdi.

22 ekimde, hastalık düzelmeye yüz tutar gibi olduysa da, 9 kasım gecesi Büyük Ata’nın durumu birden ağırlaştı. Büyük Ata’ nın şanlı Türk bayrağına sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı’nda halkın ziyaretine sunuldu. Üç gün, üç gece, gözleri yaşlı halk seli bu büyük insanın tabutu önünden saygıyla geçti. 19 kasım 1938 cumartesi günü, Atatürk’ün na’şı muazzam bir törenle İstanbul’dan Ankara’ya götürüldü.

yıl dönümünde, 10 kasım 1953’te, Atatürk, Etnografya Müzesi’nden alınarak, millî bir törenle Ankara’da, Rasattepe’ de ki Anıtkabir’e konuldu. Ankara’ya giden her Türk orayı ziyaret eder, Büyük Ata’sının önünde saygıyla eğilir.